Termografering

Termografering er en kostnadseffektiv undersøkelse som gir mulighet for målrettede og lønnsomme tiltak.

Tjenesten blir mer og mer vanlig for effektiv kontroll av elektroinstallasjoner. Ved kontroll av elektriske anlegg vil man kunne avdekke svake koblinger, overbelastede kurser, eller manglende isolasjon mellom strømførende ledninger. Med dette vil man kunne unngå kortslutninger og brannutvikling. Termografering er også svært effektivt om man vil feilsøke varmekabler, uten å gjøre store fysiske inngrep.

Bestill termografering