Elbil-lader

Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall elbiler.
Årsaken ligger i miljøgevinsten kombinert med støtteordninger fra statens side, og fra år til år blir batterikapasiteten på bilene bedre og bedre. Rekkeviddeangst er snart et utdatert problem.

Skal du lade hjemme er det svært fordelaktig å gjøre det med en dedikert vegglader. Hvis du benytter vanlig stikkontakt til fast lading hjemme, kreves det uansett en egen kurs sikret med jordfeilbryter type B. Det er dessuten ikke tillatt med mer enn 10 A sikring, noe som betyr at ladeeffekten maksimalt blir 2,2 kW og ladetiden lang.