El-kontroll næring

Få full kontroll på det elektriske anlegget i næringsbygg.

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år. Driftstap og tap av materielle verdier er i beste fall konsekvensene av farlige feil i elektriske anlegg.

Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand. Dere er derfor selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i anlegget.

Bestill el-kontroll næring