El-kontroll bolig

El-kontroll kan gi billigere forsikring

Visste du at over halvparten av norske boligbranner skyldes feil på det elektriske anlegget? Dokumentert el-kontroll vil ikke bare gi deg økt trygghetsfølelse – det kan også gi bedre forsikringspremie.

Gjennom en el-kontroll vil en kvalifisert elektriker blant annet gjøre en grundig undersøkelse av sikringsskap, strømmåler, jordfeilbryter og overspenningsvern. Det vil også bli gjort kontroll av stikkontakter, lamper, apparater og annet el-materiell.

Etter å ha gjennomført en el-kontroll av boligen din vil du motta en tilstandsrapport med informasjon om eventuelle feil eller mangler som må utbedres. Tilstandsrapporten danner grunnlaget for hvorvidt det elektriske anlegget blir vurdert som godkjent eller ikke.

Fremlegging av dokumentasjon på en kontrollert og feilfri bolig er noe forsikringsselskapene verdsetter – og de fleste tilbyr dessuten billigere forsikringspremier hvis man har dette i orden. En friskmeldt bolig vil dermed kunne bety at du også får senket forsikringskostnadene dine. Fravær av dokumentert el-kontroll kan på den andre siden føre til dårligere erstatningsoppgjør, dersom det skulle skje noe som skyldes feil på el-anlegget.